over mijn schilderwerk

studio Jan Maris Amsterdam 2017-08-18

De normale betekenis van het onderwerp is voor mij van ondergeschikt belang.
Ik ga uit van het Reële, de uiteindelijk betekenisloze, absurde omgeving, als opgebouwd uit vormen, materialen en optische effecten zoals reflecties, schaduwen, gekleurd licht, verstrooiing, etc.
Mij interesseert de fysieke, psychologische en poëtische kant van het beschouwen van het Reële, voorzover mogelijk, en de natuurkundige feiten die van belang zijn bij het omzetten (en vervormen) daarvan in verf op een doek.
Ik vind het interessant hoe betekenisloze vormen in samenhang een uiterst herkenbaar geheel kunnen vormen; door wat er gebeurt bij het omzetten van een beeld in verf: de manier waarop afgeweken wordt van het origineel, doordat alles in verfstreken uitgedrukt wordt. Ik streef ernaar om een zo groot mogelijk visueel effect te bereiken met zo weinig mogelijk middelen. Het gaat mij om de spanning daartussen. Het materiaal – verf – moet duidelijk zichtbaar blijven, maar nooit ten koste van het beeld. Het beeld moet “door de verf heen” zichtbaar worden. De paradox dat een specifieke manier van slordig en grof schilderen effectiever is dan het zogenaamde fijnschilderen.
Het creatieve proces bestaat uit het kiezen van het beeld, het bepalen van de uitsnede, het arrangeren, weglaten en soms toevoegen van elementen, en het omzetten van dit alles in verf.
Het uiteindelijke doel: een ogenschijnlijk vertrouwd beeld, dat tegelijkertijd een ongewone – wellicht ontregelende – indruk maakt.

paintings   ·   summary of exhibitions   ·   contact