Jan Maris
schilderijen   ·   diversalia

de Factor

De factor is een methode om per schilder de prijzen van verschillende schilderij­formaten onderling op elkaar af te stemmen.
Daarnaast kan met de factor het prijs­niveau van verschillende schilders vergeleken worden.
De hoogte van de factor voor een schilder en voor een type werk (olieverf, fijn­schilder­werk, aquarel, houtskoolschets, etc.) wordt bepaald door de markt.
De in de kunstwereld gebruikelijke formule is:
(hoogte PLUS breedte) × factor = prijs
(h+b) × f = p
Deze formule heeft een nadeel. Daarom heb ik een nieuwe formule bedacht.

Voor de prijs kan o.a. worden uitgegaan van de grootte van het schilderij (omdat de grootte voor een belangrijk deel bepalend is voor de werktijd aan een schilderij). Het lastige hierbij is, dat een schilderij uit twee dimensies bestaat, hoogte en breedte.
Deze twee dimensies vermenig­vuldigen (dus berekening van het oppervlak) geeft geen goed resultaat: hierdoor zou de prijs kwadratisch toenemen met de grootte van het doek. We willen niet het oppervlak, maar de grootte van het doek berekenen.
De twee dimensies optellen – zoals gebruikelijk is in de kunstwereld – werkt goed bij vierkante schilderijen, maar geeft problemen naarmate de dimensies verschillen, naarmate het schilderij langwerpig is: hoe langer en smaller het schilderij, hoe onevenredig duurder het wordt.

De oplossing ligt in de vierkants­wortel. Door de vierkants­wortel van het oppervlak te berekenen, krijg je de grootte van het schilderij.

wortel van oppervlak × factor = prijs
√(h×b) × f = p

Om vergelijkbare prijzen te krijgen met de gangbare (gemankeerde) formule moet er vermenig­vuldigd worden met 2:
wortel van oppervlak × factor × 2 = prijs
√(h×b) × f × 2 = p
Voorbeeld met willekeurige factor 40: √(45×35) × 40 × 2 = € 3.175

Zie de grafiek: de vierkantswortel vormt een liggende halve parabool.

Deze formule is verwerkt in het rekenblad prijs-factor-calculator.
Het blijkt, dat deze formule zeer goed de koppeling weergeeft van de grootte van en de werktijd aan het schilderij.
Hiermee kan je de prijs bere­kenen van allerlei schilderij­formaten, uitgaande van de factor van een schilder (voorzover een schilder een vaste factor heeft; dit is lang niet altijd het geval), of van een type werk.
Ook kan je de factor berekenen van schilderijen, uitgaande van de afmetingen en de prijs.

Voor de factor wordt uitgegaan van hoogte en breedte in centimeters, en verkoopprijs inclusief 9% btw (Nederland) in euro's.

prijs-factor-grafiek