EN English   · ZH 中文   · NL Nederlands
  more paintings     meer schilderijen     更多的画作         ·         less info     minder info     更多信息  

Jan Maris – paintings – schilderijen 油画

35 new paintings available 35 nieuwe schilderijen beschikbaar 提供35幅新画作
Confession Booth, painting by Jan Maris
Confession Booth III, 2019  ·  oil on canvas, 42 × 33 cm  ·  available
Biechthok III, 2019  ·  olieverf op doek, 42 × 33 cm  ·  beschikbaar
忏悔亭 2019  ·  布面油画 42×33厘米  ·  可得到
Street with green scooter, painting by Jan Maris
Street with green scooter, 2019  ·  oil on canvas, 42 × 33 cm  ·  available
Straat met groene scooter, 2019  ·  olieverf op doek, 42 × 33 cm  ·  beschikbaar
街与绿色滑板车 2019  ·  布面油画 42×33厘米  ·  可得到
Gate, painting by Jan Maris
Gate V, 2019  ·  oil on canvas, 42 × 33 cm  ·  available
Doorgang V, 2019  ·  olieverf op doek, 42 × 33 cm  ·  beschikbaar
门 2019  ·  布面油画 42×33厘米  ·  可得到
Corte del Paradiso, painting by Jan Maris
Corte del Paradiso, 2019  ·  oil on canvas, 50 × 50 cm  ·  available
Corte del Paradiso, 2019  ·  olieverf op doek, 50 × 50 cm  ·  beschikbaar
Corte del Paradiso 2019  ·  布面油画 50×50厘米  ·  可得到
Gate, painting by Jan Maris
Gate IV, 2019  ·  oil on canvas, 30 × 24 cm  ·  available
Doorgang IV, 2019  ·  olieverf op doek, 30 × 24 cm  ·  beschikbaar
门 2019  ·  布面油画 30×24厘米  ·  可得到
Flavian, painting by Jan Maris
Flavian II, 2019  ·  oil on canvas, 47 × 37 cm  ·  available
Flavian II, 2019  ·  olieverf op doek, 47 × 37 cm  ·  beschikbaar
Flavian 2019  ·  布面油画 47×37厘米  ·  可得到
Naples, painting by Jan Maris
Naples II, 2019  ·  oil on canvas, 50 × 50 cm  ·  available
Napels II, 2019  ·  olieverf op doek, 50 × 50 cm  ·  beschikbaar
那不勒斯 2019  ·  布面油画 50×50厘米  ·  可得到
Albergo, painting by Jan Maris
Albergo, 2019  ·  oil on canvas, 47 × 37 cm  ·  available
Albergo, 2019  ·  olieverf op doek, 47 × 37 cm  ·  beschikbaar
Albergo 2019  ·  布面油画 47×37厘米  ·  可得到
Capello Nero, painting by Jan Maris
Capello Nero, 2019  ·  oil on canvas, 38 × 30 cm  ·  available
Capello Nero, 2019  ·  olieverf op doek, 38 × 30 cm  ·  beschikbaar
Capello Nero 2019  ·  布面油画 38×30厘米  ·  可得到
Quay, painting by Jan Maris
Quay, 2019  ·  oil on canvas, 27 × 34 cm  ·  available
Kade, 2019  ·  olieverf op doek, 27 × 34 cm  ·  beschikbaar
码头 2019  ·  布面油画 27×34厘米  ·  可得到
Gate, painting by Jan Maris
Gate III, 2019  ·  oil on canvas, 50 × 50 cm  ·  available
Doorgang III, 2019  ·  olieverf op doek, 50 × 50 cm  ·  beschikbaar
门 2019  ·  布面油画 50×50厘米  ·  可得到
Confession Booth and Column Base, painting by Jan Maris
Confession Booth and Column Base, 2019  ·  oil on canvas, 20 × 20 cm  ·  available
Biechthok en zuilbasis, 2019  ·  olieverf op doek, 20 × 20 cm  ·  beschikbaar
忏悔亭和柱基 2019  ·  布面油画 20×20厘米  ·  可得到
Street with gate, painting by Jan Maris
Street with Gate, 2019  ·  oil on canvas, 23 × 29 cm  ·  available
Straatje met doorgang, 2019  ·  olieverf op doek, 23 × 29 cm  ·  beschikbaar
街和门 2019  ·  布面油画 23×29厘米  ·  可得到
Courtyard with laundry, painting by Jan Maris
Courtyard with Laundry, 2019  ·  oil on canvas, 45 × 45 cm  ·  available at Galerie Mokum
Binnenplaats met wasgoed, 2019  ·  olieverf op doek, 45 × 45 cm  ·  beschikbaar bij Galerie Mokum
庭院有洗衣房 2019  ·  布面油画 45×45厘米  ·  可得到
Gate, painting by Jan Maris
Gate II, 2019  ·  oil on canvas, 20 × 20 cm  ·  available
Doorgang II, 2019  ·  olieverf op doek, 20 × 20 cm  ·  beschikbaar
门 2019  ·  布面油画 20×20厘米  ·  可得到
Barrier Post, painting by Jan Maris
Barrier Post, 2019  ·  oil on canvas, 33 × 26 cm  ·  available
Afzetpaal, 2019  ·  olieverf op doek, 33 × 26 cm  ·  beschikbaar
障碍岗位 2019  ·  布面油画 33×26厘米  ·  可得到
Confession Booth, painting by Jan Maris
Confession Booth II, 2019  ·  oil on canvas, 20 × 20 cm  ·  available
Biechthok II, 2019  ·  olieverf op doek, 20 × 20 cm  ·  beschikbaar
忏悔亭 2019  ·  布面油画 20×20厘米  ·  可得到
Gate, painting by Jan Maris
Gate, 2019  ·  oil on canvas, 47 × 37 cm  ·  available at Galerie Mokum
Doorgang, 2019  ·  olieverf op doek, 47 × 37 cm  ·  beschikbaar bij Galerie Mokum
门 2019  ·  布面油画 47×37厘米  ·  可得到
Naples, painting by Jan Maris
Naples, 2019  ·  oil on canvas, 45 × 45 cm  ·  available at Galerie Mokum
Napels, 2019  ·  olieverf op doek, 45 × 45 cm  ·  beschikbaar bij Galerie Mokum
那不勒斯 2019  ·  布面油画 45×45厘米  ·  可得到
Flavian, painting by Jan Maris
Flavian, 2019  ·  oil on canvas, 33 × 26 cm  ·  available
Flavian, 2019  ·  olieverf op doek, 33 × 26 cm  ·  beschikbaar
Flavian 2019  ·  布面油画 33×26厘米  ·  可得到
Confession Booth, painting by Jan Maris
Confession Booth, 2019  ·  oil on canvas, 20 × 20 cm  ·  available
Biechthok, 2019  ·  olieverf op doek, 20 × 20 cm  ·  beschikbaar
忏悔亭 2019  ·  布面油画 20×20厘米  ·  可得到
Church Interior, painting by Jan Maris
Church Interior, 2018  ·  oil on canvas, 20 × 20 cm  ·  available
Kerkinterieur, 2018  ·  olieverf op doek, 20 × 20 cm  ·  beschikbaar
教堂内部 2018  ·  布面油画 20×20厘米  ·  可得到
Gate, painting by Jan Maris
Gate XI, 2018  ·  oil on canvas, 44 × 35 cm  ·  available
Doorgang XI, 2018  ·  olieverf op doek, 44 × 35 cm  ·  beschikbaar
门 2018  ·  布面油画 44×35厘米  ·  可得到
Blue Car, painting by Jan Maris
Blue Car, 2018  ·  oil on canvas, 34 × 27 cm  ·  available at Galerie Mokum
Blauwe auto, 2018  ·  olieverf op doek, 34 × 27 cm  ·  beschikbaar bij Galerie Mokum
蓝色车 2018  ·  布面油画 34×27厘米  ·  可得到
Little Courtyard, painting by Jan Maris
Little Courtyard, 2018  ·  oil on canvas, 29 × 23 cm  ·  available
Binnenplaatsje, 2018  ·  olieverf op doek, 29 × 23 cm  ·  beschikbaar
小院子 2018  ·  布面油画 29×23厘米  ·  可得到
Alley with flying buttresses, painting by Jan Maris
Alley with Flying Buttresses, 2018  ·  oil on canvas, 42 × 33 cm  ·  available
Steeg met steunbogen, 2018  ·  olieverf op doek, 42 × 33 cm  ·  beschikbaar
胡同与飞拱 2018  ·  布面油画 42×33厘米  ·  可得到
Hotel, painting by Jan Maris
Hotel, 2018  ·  oil on canvas, 33 × 26 cm  ·  available at Galerie Mokum
Hotel, 2018  ·  olieverf op doek, 33 × 26 cm  ·  beschikbaar bij Galerie Mokum
旅馆 2018  ·  布面油画 33×26厘米  ·  可得到
Street, painting by Jan Maris
Street, 2018  ·  oil on canvas, 47 × 37 cm  ·  available at Galerie Mokum
Straat, 2018  ·  olieverf op doek, 47 × 37 cm  ·  beschikbaar bij Galerie Mokum
街 2018  ·  布面油画 47×37厘米  ·  可得到
Cul-de-sac, painting by Jan Maris
Cul-de-sac IV, 2018  ·  oil on canvas, 34 × 27 cm  ·  available
Cul-de-sac IV, 2018  ·  olieverf op doek, 34 × 27 cm  ·  beschikbaar
死路 2018  ·  布面油画 34×27厘米  ·  可得到
Gate, painting by Jan Maris
Gate X, 2018  ·  oil on canvas, 30 × 24 cm  ·  available
Doorgang X, 2018  ·  olieverf op doek, 30 × 24 cm  ·  beschikbaar
门 2018  ·  布面油画 30×24厘米  ·  可得到
Door, painting by Jan Maris
Door, 2018  ·  oil on canvas, 30 × 24 cm  ·  available at Galerie Mokum
Deur, 2018  ·  olieverf op doek, 30 × 24 cm  ·  beschikbaar bij Galerie Mokum
门 2018  ·  布面油画 30×24厘米  ·  可在Galerie Mokum获得
Confession Booth, painting by Jan Maris
Confession Booth, 2018  ·  oil on canvas, 34 × 27 cm  ·  available at Galerie Mokum
Biechthok, 2018  ·  olieverf op doek, 34 × 27 cm  ·  beschikbaar bij Galerie Mokum
忏悔亭 2018  ·  布面油画 34×27厘米  ·  可在Galerie Mokum获得
Ballon, painting by Jan Maris
Balloon, 2017  ·  oil on canvas, 47 × 37 cm  ·  available
Ballon, 2017  ·  olieverf op doek, 47 × 37 cm  ·  beschikbaar
气球 2017  ·  布面油画 47×37厘米  ·  可得到
Doorgang VIII, painting by Jan Maris
Gate VIII, 2017  ·  oil on canvas, 50 × 50 cm  ·  available
Doorgang VIII, 2017  ·  olieverf op doek, 50 × 50 cm  ·  beschikbaar
门 2017  ·  布面油画 50×50厘米  ·  可得到
Doorgang VI, painting by Jan Maris
Gate VI, 2016  ·  oil on canvas, 48 × 38 cm  ·  available at Galerie Mokum
Doorgang VI, 2016  ·  olieverf op doek, 48 × 38 cm  ·  beschikbaar bij Galerie Mokum
门 2016  ·  布面油画 48×38厘米  ·  可在Galerie Mokum获得

  more paintings     meer schilderijen     更多的画作         ·         more info     meer info     更多信息